आत्ताच्या घडामोडी

‘या’ फोटोत एका मुलीचं नाव लपलं आहे, दहा सेकंदात उत्तर देऊन दाखवा; 99% फेल

• हा लेख संपूर्ण वाचा उत्तर यात आहे.

मुंबई | शाळेत असताना आपण एक कोड सोडवा असा खेळ खेळायचो, एकमेकांना कोड द्यायचं आणि त्याच्याकडून त्या कोड्याच उत्तर घ्यायचं. जर त्याचं उत्तर चुकत तर त्याच्या पाठीत जोराने मारायचं.

 

असा खेळ आपण लहान असताना खेळायचो, मात्र आता तो खेळ पूर्णपणे बुडाला आहे. आपल्या कामामुळे कोणालाही यात लक्ष घालायला वेळ नाही. यामुळे एक प्रकारचे मनोरंजन बुडत चालले आहे.

 

त्यामुळे आम्ही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तुमच्यासाठी आजपासून कोड्याची गेम घेऊन येत आहोत. वरील फोटोत शंबर रूपयांची एक नोट, त्यानंतर मध्यभागी प्लस चिन्ह आणि शेवटी एक नळ देण्यात आला आहे.

 

या फोटोत एका मुलीचं नाव लपल आहे. याच उत्तर तुमच्याकडून मागितलं जात आहे. अनेकजण प्रयत्न करत आहेत. मात्र अनेकांना ते शोधताना डोक्याला ताप होत आहे. हे उत्तर तुम्ही फक्त 10 सेकंदात द्यायचं आहे.

 

जर तुम्ही या प्रश्नाचं उत्तर दहा सेकंदात देऊ शकला नाही तर तुम्ही हरलात हे तुम्हाला मान्य करावं लागणार आहे. या प्रश्नाचं उत्तर असे आहे की, फोटोत असलेल्या नोटेला सो आणि शेवटी असलेली नळाला नल असे म्हटलं जात आहे.

 

आणि मध्यभागी असलेल्या प्लस चीन्हाला जोडणे असे दिले आहे. हे सगळं जोडल्यावर सोनल असा शब्द तयार होत आहे. जर आपण बारीक विचार केला तर योग्य उत्तर तुम्हाला मिळून जाईल.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button